Geotehnika i geomehanika

Poslovi koje izvodimo u ovoj grupi radova su mnogobrojni pa izdvajamo neke od njih.

ISTRAŽNO BUŠENJE – jedna od važnih indirektnih metoda ispitivanja tla. Ova metoda se najčešće koristi za ispitivanje dubljih dijelova podzemlja.
IZVEDBA PIEZOMETARA - služe za registriranje nivoa podzemnih voda
IZVEDBA INKLINOMETARA – služe za mjerenje inklinacija tla
IZVEDBA DEFORMETARA – služe za mjerenje deformacija i relativnih pomaka
IZVEDBA SAMOBUŠIVIH DRENOVA – služe za dreniranje podzemne vode
IZVEDBA MIKROPILOTA I PILOTA – služe za prijenos opterećenja građevine u dublje slojeve tla. Izvodimo pilote do promjera 600 mm.
ZAŠTITA POKOSA – radi se u svrhu stabilizacije pokosa. Zaštitu pokosa izvodimo sidrima, mlaznim betonom, mrežom za zaštitu od odrona itd.
ZAŠTITA GRAĐ.JAMA – radi se u svrhu osiguranja bokova građevinske jame, a sve s aspekta sigurnosti prilikom izvođenja radova unutar građevinske jame. Obično se izvode sidra u kombinaciji sa mlaznim betonom.