Reference

Ukratko o nekim od izvršenih  radova miniranja na iskopima:

Red.br. INVESTITOR – gradilište Opis radova Period izvođenja Količina u m3
1. VIADUKT d.d. – Debelo Brdo-Udbina Bušenje i miniranje 2003. 450.000
2. KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., JAC, Dugopolje-Šestanovac Bušenje i miniranje  

2006.-2007.

850.000
3. KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., JAC, Pirovac-Skradin Bušenje i miniranje  

2004.-2005.

250.000
4. GP DUBROVNIK d.d. – JAC, Zagvozd-Ravča Bušenje i miniranje 2006.-2007. 350.000
5. ZAGORJE-GRADNJA d.o.o.-JAC, Ploče I – Ploče II Bušenje i miniranje 2007.-2008. 150.000
6. STRABAG d.o.o. – izgradnja luke Gaženica u Zadru Bušenje i miniranje 2009. 400.000
7. INGRA d.d. -JAC, Vrgorac-Ploče (Mali Prolog) Bušenje i miniranje 2010. 150.000
8. INŽENJERING GEORAD d.o.o.-JAC

Vrgorac-Metković

Bušenje i miniranje 2012. 850.000
9. ZAGORJE-GRADNJA d.o.o.-JAC, Vrgorac-Ploče (Mali Prolog) Ugradnja sidara i zaštitne mreže(10000m2) 2012.

 

350.000

Popis gradilišta na kojima smo izvodili geotehničke i geomehaničke radove:

red.br. INVESTITOR – gradilište Opis radova Period izvođenja
10. SARAĐEN d.o.o. – Meterize (Šibenik) Nabava, bušenje, ugradnja i injektiranje sidara  

2013.

11. SOMAR d.o.o Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2013.
12. MARASKA d.d.(bunari) 2012.
13. VRANA d.o.o. (bunari) bušenje 2012.
14. VIADUKT d.o.o Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2013.
15. SARAĐEN d.o.o. Bušenje bunara dubine 200 m 2013.
16. JADRANKAMEN d.d. Pučišća Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2014.
17. KLESARSTVO KATUŠA d.o.o. Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2014.
18. BERICA d.o.o. Istražno bušenje na ispuh 2014.
19. VARKOM d.d. Ugradnja piezometara-  bušenje sa jezgrovanjem 2014.
20. RIBARSKA ZADRUGA OMEGA3 Bušenje istražno-eksploatacijske bušotine dubine 210 m 2014.
21. Sergio Banović – Vodnjan Bušenje bunara dubine 360 m 2014.
22. NUING d.o.o. Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2015.
23. KLESARSTVO KATUŠA d.o.o. Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2015.
24. VARKOM d.d. Ugradnja piezometara- bušenje sa jezgrovanjem 2015.
25. HRVATSKE VODE d.d. Bušenje bunara sa uzimanjem uzoraka-ispuh 2015.
26. KNAUF d.o.o. Knin Istražno bušenje sa jezgrovanjem 2015.,2016.

Popis kamenoloma u kojima izvodimo radove bušenja i miniranja:

REDNI BROJ INVESTITOR – gradilište Opis radova Period izvođenja
1. NISKOGRADNJA d.o.o. PREGRADA – kamenolom Pregrada II Bušenje i miniranje višegodišnji ugovori
2. VIADUKT d.d. – kamenolom Đurmanec Bušenje i miniranje 2014.- 2015.
3. VELIČKI KAMEN d.o.o. – kamenolom Vetovo i Veličanka Bušenje i miniranje 2013,2014,2015
4. STRABAG d.d. – kamenolom Crna Glava, Našice Bušenje i miniranje 2014,2015
5. RADLOVAC d.d.- 4 kamenoloma Bušenje i miniranje 2011,2012,2013.
6. BARTOL d.o.o. – kamenolom Jarče Polje Bušenje i miniranje 2014,2015.
7. BERICA d.o.o. – kamenolom Župa, Nerežišća Bušenje i miniranje 2013,2014,2015.
8. BUSIŠTA DVA d.o.o. – kamenolom Busišta 2, Zemunik Bušenje i miniranje 2010,2011,2012,2013,2014
9. LAVČEVIĆ d.o.o. Šibenik – kamenolom Vukovac Bušenje i miniranje višegodišnji ugovori
10. MARAŠ d.o.o. Vrsi – kamenolom Velika Rasovača Bušenje i miniranje višegodišnji ugovori
11. MEGRAM d.o.o. Hrvace – kamenolom Vukove Stine Bušenje i miniranje Višegodišnji ugovori
12. STRABAG d.o.o. – kamenolom Kikovica-Drenov Vrh i  kamenolom Zapužane Bušenje i miniranje Višegodišnji ugovori
13. Obrt PINČIĆ – kamenolom Sjeća, Zemunik Bušenje i miniranje Višegodišnji ugovori
14. PZC d.d. Split – kamenolom Križice Bušenje Višegodišnji ugovori
15. SARAĐEN d.o.o. Stankovci- kamenolom Veprštak Bušenje i miniranje Višegodišnji ugovori
16. SOMAR d.o.o. Zapužane – kamenolom Grbovača Bušenje i miniranje Višegodišnji ugovori
17. ZAGORJE GRADNJA d.o.o. – kamenolom Pod Peca Bušenje i miniranje 2007,2008,2009,2010,2011
18. Holcim (Hrvatska) d.o.o.
kamenolom Koromačno
Bušenje 2015.
19. POMGRAD GRADNJA d.o.o. Split – kamenolom KLIS KOSA Bušenje 2015., 2016.

Sanacije pokosa, klizišta, osiguranje građevinskih jama (neka izdvojena gradilišta)

Red. broj Naručitelj radova Opis radova Period izvođenja
1. PROJEKTGRADNJA D.O.O. Zaštita objekta hotel “MINERVA” u Podgori sa sidrima IBO51 i mlaznim betonom 2016.
2. VIOLETA d.o.o. Zagreb Gradilište Gračani, Zagreb

KONSTRUKTIVNA SIDRA

Nabava i ugradnja sidara na gradilište.

 

Bušenje, ugrađivanje, injektiranje sidara. nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme za injektiranje, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smiese, izradu injekcijske smjese te injektiranje

 

2015.
3. MONTERRA d.o.o. Rijeka GRADILIŠTE – Čabar

Bušenje, ugradnja i injektiranje sidra IBO51, drenovi, bušenje, ugradnja i injektiranje mikropilota, procjednice

2015.
4. VIADUKT d.d.

Zagreb

ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME

Izvedba geotehničkih sidara.

Nabava, doprema i ugradnja privremenih geotehničkih sidara IBO 51 i T76, bušenje sa zacijevljenjem cca 30 cm dulje od sidrišne zone u rastresitom tlu, injektiranje, tekuća ispitivanja injekcijske smjese i ugradnja sidra, elementi, te obrada glave geotehničkog sidra, vodilice i prednapinjanje.

 

2015.
5. ALFAPLAN GRAĐENJE D.O.O. Dubrovnik ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME UPRAVNE ZGRADE – VALAMAR BABIN KUK

Nabava,dovoz i ugradnja štapnih sidara fi25mm bez antikorozivne zaštite.

uključeno bušenje bušotina, sidrene šipke, podložne pločice, navoji, distanceri, injektiranje sidara te injekcijska smjesa.

 

2015.
6. VARKOM d.d. Varaždin Radovi na sanaciji klizišta GOLO BRDO, Jalžabet

-bušenje za pilote spiralom promjera 400,0 mm

 

2014.
7. OCTOPUS RIJEKA  d.o.o. Rijeka Usluga bušenja i ugradnje geotehničkih sidra i procjednica

na gradilištu – objekat: sanacija pokosa usjeka od

km 61+700 do 62+000, pruga R201 Zaprešić – Čakovec

 

2014.
8. SARAĐEN d.o.o.

Stankovci 

 

Sanacija klizišta –Meterize na državnoj cesti D8 u Šibeniku

 

2013.
9. OCTOPUS RIJEKA Rijeka Gradilište Podrute

Usluga bušenja za geotehnička sidra i procjednice

na gradilištu – objekat: sanacija pokosa usjeka od km 61+700 do 62+000, pruga R201 Zaprešić – Čakovec

 

2013.
10. MONTERRA d.o.o. Rijeka -gradilište sportska dvorana Marino Cvetković, Opatija

-bušenje i ugradnja IBO sidara

-bušenje i ugradnja deformetara

 

2012.
11. GP KRK d.o.o. Gradilište ZAGRAD 2, jama za garažu.

 

Bušenje i ugradnja geotehničkih sidara L=18m i IBO51 sidara

2012.
12. VARKOM d.d. Varaždin Radovi na sanaciji klizišta kod Ludbrega

-bušenje za pilote spiralom promjera 600,0 mm i ugradnja sidara T73/56

 

2016.
13. ZAGORJE GRADNJA d.o.o. Zagreb Sanacija klizišta Laz na DC29

-bušenje pilota promjera 400 mm, ugradnja armature i betona

-bušenje i ugradnja sidara IBO51

2016.

Bušenje  bunara (neka izdvojena gradilišta)

Red. Broj Naručitelj radova Opis radova Period izvođenja
1. MS BRAČ TURIST d.o.o. BOL Bušenje bušotine 140,0 m (udarno-rotacijskom metodom korištenjem čekića uz ispuh nabušenog materijala s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja) 2014.

 

2. VIOLETA d.o.o.

GRUDE

Bušenje bunara dubine 80m, promjera 311mm s oblaganjem čelićnim kolonama 2014.
3. VIOLETA d.o.o.

GRUDE

Bušenje bunara dubine 250m, promjera 225mm sa crpljenjem i obradom rezultata 2015.
4. VARKOM d.d. Varaždin Bušenje pijezometarskih  bušotina ukupno:120,0 m s provedenim pokusnim crpljenjem i odgovarajućom obradom rezultata crpljenja

 

2014.
5. OSTREA d.o.o. Stankovci Bušenje bušotine  200,0 m (udarno-rotacijskom metodom korištenjem čekića uz ispuh nabušenog materijala s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja)

 

2013.
6. PZ DUBRAVA , Sv.Filip i Jakov  Bušenje bušotine  100,0 m (udarno-rotacijskom metodom korištenjem čekića uz ispuh nabušenog materijala s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja)

 

2012.
7. RIBARSKA ZADRUGA OMEGA3, Kali Bušenje bunara dubine 210,0 m (udarno-rotacijska metoda) 2014.
8. KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru Bušenje 3 bušotine dubine 100,0 m i dvije bušotine dubine 50,0 m. 2012.
9. CAPRA, obrt za poljoprivredu i stočarstvo Bušenje bunara za vodu dubine 220,0 m (udarno-rotacijskom metodom korištenjem čekića uz ispuh nabušenog materijala s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja) 2016.
10. VRBNIČKO SELO-poljoprivredna zadruga Bušenje bunara za vodu dubine 220,0 m (udarno-rotacijskom metodom korištenjem čekića uz ispuh nabušenog materijala s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja) 2015.
11. DANERO d.o.o., Karlovac Izvedba istražno-piezometarskih bušotina u aluvijalnim naslagama, dubina 50,0 m s s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja. 2014.
12. HRVATSKE VODE Bušenje istražnih bušotina – Ston, Ponikve, Putnikovići (1 bušotina 85,0 m i 1 bušotina 200,0 m) udarno-rotacijskom metodom korištenjem čekića uz ispuh nabušenog materijala s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja. 2014.
13. RADNIK d.d. Križevci Izvedba istražno-piezometarskih bušotina u aluvijalnim naslagama, dubina 80,0 m s s provedenim pokusnim crpljenjem i  odgovarajućom obradom rezultata crpljenja. 2015.